L – öppet ledarskapsprogram

För dig som hellre går tillsammans med ledare från andra företag

Och för er som vill utveckla några ledare i taget. Programmet vänder sig till personer i befattningar som chefer, projektledare och även specialister. Det passar både oerfarna och mer erfarna chefer som vill fortsätta sin utveckling, lära sig mer om effektiva grupper, öka insikten om människors olikheter och grundbehov samt olika kommunikations- och konfliktstilar.

Under programmet utvecklar du din effektivitet som ledare och gruppmedlem, med nära anknytning till verkligheten i din organisation. Du möter också ledare inom andra branscher och utbyter värdefulla erfarenheter.

Genom att utvärdera resultaten fortlöpande skapar vi förutsättningar för en levande process med delaktighet, engagemang och situationsanpassning. Din aktiva medverkan är viktig och därför är antalet deltagare begränsat till tolv.

Klicka här för mer info, datum och pris.