Sententias 20 år

Sententia – med mening, med känsla – sentens! 

I september 1997 satt jag, Carl-Johan Uddenberg och Nils B Ericsson och letade namn till den affärsidé vi jobbat med under en tid, namn som rimmade med de värderingar som vi ville att verksamheten skulle vila på. Det blev Sententia! 


Det känns som igår när vi diskuterade hur vi ville presentera våra tjänster ”med mening”. En logotype växte fram i form av en pusselbit som med hjälp av Carl-Johans son Magnus, som då gick på Bergs reklamskola. Den symboliserade våra kunders utveckling och att vi är med så länge vi behövs. Vi eftersträvade att åstadkomma en form av partnerskap med våra kunder, ett partnerskap där kravställningen från båda parter leder till en kvalitativ utveckling av båda organisationerna och där syftet är att lämna kunskap till vår partner att fortsätta utvecklingen på egen hand.

Under hösten -97 och våren -98 fick vi möjlighet att stödja Swedish Match, Ericsson Mobile Communication och Fujifilm med ledarutveckling. Tre kunder som de närmaste fem åren kom att stå för den stabilitet ett nystartat företag behöver och som också blev mycket viktiga referenser. 1999 genomförde vi det första LiF, ett kundanpassat ledarutvecklingsprogram i Folktandvården. Våren 2013, fjorton år senare, planerade vi för LiF IV, ett exempel på ett mycket viktigt och långsiktigt partnerskap. Ett partnerskap som under åren omfattat teamutveckling, chefscoachning mm. Med andra ord, det som behövts för att pusselbitarna ska falla på plats!

Kring 2005 blev vi tillfrågade om vi ville vara Partneringledare i Landstingets byggprojekt. Vi ställde oss lite frågande - Partnering? Vad är det? Jo, så som ni stödjer utvecklingen i Landstinget i dag, sa dåvarande Bygg- och fastighetschefen Johan Kristiansson. Och så har det blivit, vi har stöttat i stora om- och nybyggnadsprojekt såsom POUS och FUS – Framtidens US i Linköping. Det ledde även till att vi stöttat flera byggprojekt utanför Landstinget tillsammans med Skanska. Ett exempel är Söderleden i Norrköping som dessutom utnämndes till landets bästa anläggningsprojekt under 2008. De fick FIAs kvalitetspris för samarbete och kreativa lösningar som gett mer anläggning för pengarna.

2006 ombildades vi till Sententia Management AB för att bättre anpassa oss till kommande utveckling och en ny logotype utformades. Värderingarna hos oss är dock fortfarande desamma – med mening, med känsla – så företagsnamnet är kvar.

2011 startades en ny verksamhet, tillsammans med Stefan Johansson och Jan Hellström startade vi Sententia Rekrytering. Numera finns även Eva Andersson i Sententia Rekrytering. Ganska omgående startades det också ett dotterbolag i Kalmar med Linda Petersson och Therese Småländer Carlstedt. Kontoret i Kalmar fortsatte efter några år på egna ben. Verksamheten har snabbt utvecklats med rekryteringsuppdrag i såväl näringsliv som offentlig sektor.

I skrivandets stund är det 2017 och vi jobbar fortfarande tillsammans med många av våra tidiga kunder vilket är ytterligare exempel på vårt långsiktiga partnerskap. Vi strävar fortfarande efter det långsiktiga partnerskapet istället för att vara enbart leverantör. Och vi kan nu säga att vi har mycket god erfarenhet av att bygga partnerskap i verksamhetsutvecklingsinsatser.

I takt med växande uppdrag och årens gång har nya medarbetare kommit och gått. Nils B Ericsson och Carl-Johan Uddenberg har gått i pension. Mårten Salander och Rafael Pimenta var med under en period och har sedan gått vidare i egen verksamhet, Peter Yngvesson och Niklas Royson har båda gått vidare till fasta uppdrag i näringslivet. Erik Bengtsson, Lena Jöhnemark, Niclas Eriksson, Anders W Berggren, Cecilia Navik och Michael Petersson är nu ryggraden i dagens Sententia Management tillsammans med mig.

Det stora förtroendet våra kunder idag visar, sporrar oss till fortsatt utveckling som företag och får oss att brinna för att göra skillnad. Vi ser fram mot nästa 20 år tillsammans! 

/Stefan Petersson