Lena Jöhnemark

”Oavsett arbete har min drivkraft varit att förbättra, med människors behov i fokus. Problemlösning och utveckling är starka drivkrafter hos mig och på senare år har jag förstått att allra mest energi får jag när jag jobbar direkt med människor, inte bara för.”

 

Kontaktuppgifter:
070-853 63 38
johnemark(at)sententia.se

Arbetslivserfarenhet
Under totalt ca 20 år arbetade jag som projektledare, med förändringsprojekt inom en statlig myndighet såväl som systeminförande inom IT-branschen. Det ökade mitt intresse för hur människor fungerar och hur både företagsledning och projektledning påverkar resultatet och jag insåg att jag ville jobba mer direkt med människors utveckling. Att som jag gjort under de senaste åren få jobba med individer och grupper för att bidra till att de kommer vidare är därför fantastiskt!   

Utbildning
Mina utbildningar går via företagsekonomi, tulltaxerarutbildning och system/datavetenskap för att sedan bli utbildning och certifiering i coaching enligt International Coach Federation (ICF). Under åren har jag gått diverse ledarskapsutbildningar (UGL, L m fl), projekterings-, retorik- och säljutbildningar. Inom coaching har jag vidareutvecklat mig bl a inom gruppcoaching och arbetsmarknadscoaching.

Personliga egenskaper
Medmänsklighet, lyhördhet och stort engagemang i uppdragen kännetecknar mig. Min vilja att utveckla och lösa problem leder till att jag har fokus framåt. Min passion för utveckling har även lett till att jag jobbat med min personliga utveckling under många år och jag tar nu med mig ett lugn och en personlig mognad i mitt jobb.

Fritid
På fritiden umgås jag allra helst med min familj som består av man och två tonårskillar. Vi reser och umgås gärna tillsammans med våra vänner. En hel del av fritiden går åt till vårt gamla hus med trädgård i Täby, norr om Stockholm. Allra mest energi får jag ute i naturen. En favoritaktivitet har under många år varit skidåkning men nu har jag även upptäckt golf, gärna tillsammans med familj och vänner.