Carl Johan Uddenberg

”När jag var med och startade Sententia 1997 var det med övertygelsen att vår erfarenhet av organisationsutveckling skulle kunna bidra till en lönsam utveckling för många. Åren med Sententia har visat att vi har kunnat utvecklas tillsammans med våra uppdragsgivare i ett ömsesidigt givande och tagande precis som jag ser att lärande organisationer kan utvecklas tillsammans med sina medarbetare.”

  

Kontaktuppgifter:
Tel: 0706-86 99 10
E-post: uddenberg(at)sententia.se

Arbetslivserfarenhet
20 års erfarenhet från försäljning och marknadsföring huvudsakligen inom Esseltekoncernen. 15 år av dessa har varit i ledande befattningar med tyngdpunkten på verksamhetsutveckling, ledning av säljorganisationer och utbildning av säljare. Sedan -95 har jag arbetat som konsult med utvecklingsuppdrag inom näringsliv och offentlig sektor främst med ledarutveckling och utveckling av grupper. Andra exempel på uppdrag är kompetensutveckling inom ramen för byggindustrins strävan mot Partnering eller utökad samverkan. 

Utbildning
Fil. kand. i samhällsvetenskapliga ämnen kompletterat med företagsinterna sälj-, säljledar-, personalledar- och ledarskapsutbildningar. Utbildad processhandledare i Utveckling, Grupp och Ledare (UGL) och Interpersonal Dynamics Inventory (IDI). 

Personliga egenskaper
Varm och öppen och med stort engagemang i de som medverkar i uppdragen. En lagspelare med god förmåga att motivera andra och bidra till att ett gott klimat skapas som en motor i utvecklingen. Erbjuder tid, energi, empati och handgripligt stöd när det behövs. 

Min fritid
Den kretsar kring havet med sin obegränsade öppenhet och fjället med sin storslagenhet. Kulturen med sitt kreativa uttryckssätt från tavlor, pjäser, filmer till såväl antik som modern arkitektur.