Samarbetsformer

 Vi eftersträvar att åstadkomma ett partnerskap med våra kunder, ett ”pull- push” förhållande där kravställningen från båda parter leder till en kvalitativ utveckling av båda organisationerna. Vi har mycket god erfarenhet av att bygga partnerskap i verksamhetsutvecklingsinsatser, istället för att vara enbart leverantör. Syftet är att lämna kunskap till vår partner att fortsätta utvecklingen på egen hand.