Vår grundsyn

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål så måste jag finna henne där hon är och börja just där.” (Sören Kirkegaard)

Ett helt företag

Vi vet att företag har större chans att bli effektiva när alla medarbetare känner till och delar företagets visioner och värderingar. Vi vet att det är lättare att uppnå ett gemensamt mål när varje medarbetare inser sin betydelse. Vi vet hur viktigt ett trivsamt och stimulerande arbetsklimat är för verksamhetens framgång.

Vi vet också hur viktigt det är att cheferna i organisationen har förmåga att anpassa sitt ledarskap efter situationen.

Med vår erfarenhet och kunskap bidrar vi till att skapa laganda, att öka människors initiativförmåga, att forma ett gemensamt språk och gemensamma värderingar – allt det som tillsammans bildar ett helt företag.

I en trygg miljö tillför varje medarbetare mer
För att kunna utvecklas måsta man känna sig trygg. Därför är det viktigt att skapa en grundtrygghet på arbetsplatsen som känns både individuellt och i gruppen. Vi tror på ett arbetsklimat där varje medarbetare vågar vara sig själv – en miljö som ger människor både styrkan att visa sina goda egenskaper och modet att erkänna sina brister. I ett sådant stimulerande klimat utförs arbetsuppgifterna med större engagemang och högre kvalitet.

Flexibilitet är ett nyckelord
Alla företag har sina unika förutsättningar och speciella behov för att kunna utvecklas. Därför arbetar vi inte efter några färdiga mallar, utan skapar specifika handlingsplaner för varje kund. Under arbetets gång utvärderar vi de resultat som uppnås och avgör vad som krävs för att säkerställa måluppfyllelsen. Om nya behov uppdagas på vägen, förändrar vi strategin. Vi har förmågan att fånga det som har avgörande betydelse för att ditt företag ska utvecklas.

Tillsammans hittar vi nya och bättre lösningar
Vi utbildar inte människor – vi bidrar till människors utveckling. Vi ger inga svar enligt färdiga mallar, men med mångårig erfarenhet av ledning i både näringsliv och offentlig förvaltning, hjälper vi ditt företag att upptäcka det som behöver förändras. I samarbetet använder vi oss av upplevelsebaserad utveckling. Teori och praktik varvas med erfarenhetsutbyte och koppling till det vardagliga arbetet. Tillsammans diskuterar vi och reflekterar över konkreta uppgifter.

Gemensamma förändringar med enskilt ansvar
Målet är att ge alla medarbetare den självinsikt och det självförtroende som krävs för att kunna ta eget ansvar. Först då kan var och en stå bakom de överenskommelser och beslut som fattas för att utveckla och förändra företaget – och genomföra dem i praktiken.