”Tack vare Sententias coaching har jag nu lagt gamla tankar bakom mig. Mina tidigare hinder i arbetslivet samt privatlivet har suddats ut så numera bestämmer jag över mitt liv.”

/Henrik Drott

 

 

Coaching hjälper dig att förstå dig själv, vart du vill och hur du tar dig dit.

Coaching leder till 
•  Medvetna val och prioriteringar
•  Ökad motivation
•  Bättre balans

Vår coaching
Vår coaching utgår från sambandet mellan dina och organisationens behov. Vi börjar med att analysera behoven ur  båda perspektiven för att klargöra förväntningar, mål och eventuella hinder. I nästa steg preciserar du dina utvecklingsbehov tillsammans med din coach. Coaching är en utvecklingsprocess över tid, bestående av både samtal mellan klient och coach samt eget arbete i vardagen. Coaching kan ske individuellt eller i grupp.  
 
Sagt om vår coaching
Från de vi coachar får vi ofta höra att vi är engagerade och närvarande samt har en god förmåga att se och höra både det uttalade och outtalade. Vi får också ofta höra att våra coacher stimulerar till nya tankar och  perspektiv.