Ledarutveckling ”Jag har fått större förståelse för andra personers och mitt eget beteende. Jag har fått insikt i vilka av mina personliga egenskaper jag bör utveckla mer och vilka jag ska försöka tona ner. För mig har programmet inneburit att jag har utvecklats både som person och som ledare.”

Petter Hedin/SKANSKA

Vår ledarutveckling bidrar till modiga, medvetna och värderingsstyrda chefer och ledare!

Genom våra program blir chefer och ledare
•  Modiga och ansvarstagande
•  Tydliga och trygga
•  Uppmärksamma

Vår ledarutveckling
Modiga ledare är avgörande för att integrera och förstärka implementeringen av strategiska förändringar i en organisation. En förutsättning för att ledarutveckling skall stödja organisationen är att den är förankrad och anpassad efter organisationens unika behov. Sententias ledarutvecklingsprogram designas alltid i nära samverkan med dig som kund.

Efter en första analys av den enskildes och organisationens behov genomförs utvecklingen stegvis, med sex till åtta veckors mellantid. På så sätt får du möjligheter att pröva nya beteenden och idéer samt att reflektera över resultatet i vardagen. Seminarierna bygger på grupp-dynamiska och upplevelsebaserade grunder som ger dig praktiska verktyg i ditt ledarskap.

Sagt om våra utvecklingsprogram
Våra kunder beskriver oss som trygga i vår kompetens och som föredömen för den typ av ledarskap vi står och verkar för. Vidare berömmer de vårt sätt att arbeta, med inledande analyser och därefter framtagning av program som utgår från analysresultaten. Kunderna uppskattar att vi ställer de svåra frågorna och tar de känsliga samtalen, vilket ofta leder till insikter och fortsatt utveckling för ledare och verksamhet.