”Det var fascinerande att jobba med er. Utan att märkas fick ni oss att diskutera för oss viktiga frågor och komma överens.”

Peter, VD

 

 

 
Genom utveckling av gruppen utvecklas ett arbetsklimat som präglas av arbetsglädje och effektivitet.

Grupputveckling leder till 
•  Gemensamma mål
•  Produktivitet
•  Trygghet

Vår grupputveckling
Vi genomför grupputveckling av lednings- och arbetsgrupper med tydlig koppling till organisationens unika förutsättningar. Med vårt stöd tydliggör gruppen vad den är till för, mål, arbetssätt, relationer och de förväntningar som finns på varandra inom gruppen. Med utgångspunkt i detta identifieras de fortsatta aktiviteter som stödjer gruppen till att  bli högpresterande i vardagen. Vi genomför aktiviteter där medlemmarna lär känna varandra, tränar samarbete, tar vara på olikheter i gruppen, förbättrar kommunikationen och skapar samsyn kring gruppens mål och arbetsformer. 

Sagt om vår grupputveckling
Våra kunder pekar på vår förmåga att med utgångspunkt i förstudierna designa aktiviteter som sätter fokus på viktiga utvecklingsområden för gruppen. Våra uppdragsgivare lyfter också fram den processmedvetenhet och fingertoppskänsla som våra konsulter uppvisar när det gäller att identifiera de frågor som är viktigast för den enskilda gruppen.