”Som vanligt är ni mycket kloka i er
analys.”

Anders, Communication Director

 

 

 


Vårt bidrag till er organisationsutveckling är att hjälpa er att strukturera och analysera era unika förutsättningar för att nå framgång i förändringsarbetet.

Organisationsutveckling leder till
•  Gemensam bild av nuläget
•  Identifierade hinder och möjligheter
•  Gemensam bild av i vilken riktning organisationen bör gå

Vårt sätt att stödja organisationer
Vi ser organisationer som levande och ständigt föränderliga. När alla i en organisation har samma uppfattning om i vilken riktning organisationen bör utvecklas, varför den riktningen är den lämpligaste samt hur detta bör ske, kan verklig effektivitet uppnås. Utvecklingsarbetet bygger på förstudier som syftar till att identifiera faktiska utvecklingsområden i organisationen. Tillsammans med de berörda genomför vi analyser av dessa områden och ger stöd åt det fortsatta organiserandet av utvecklingsarbetet. Under hela utvecklingsarbetet stödjer vi med kontinuerliga uppföljningar.

Sagt om vår organisationsutveckling
Våra kunder beskriver oss som närvarande utan att stå i centrum, där vår styrka är att skapa förutsättningar för dialog mellan de berörda utan att själva vara de som talar. De beskriver vidare vårt sätt att organisera arbetet som engagerande, där fokus oavbrutet är på verksamheten. Våra uppdragsgivare lyfter också fram noggrannheten i analyserna samt våra metoder för återföring.