Organisationer i nya perspektiv

Redan 1984 släpptes boken ”Reframing Organizations” av Lee G Bolman och Terrence E Deal, och 1995 kom den ut på svenska med titeln ”Nya perspektiv på organisation och ledarskap” (skillnaden i den engelska respektive svenska titeln är intressant, hur ser du som läsare på den?). Utgångspunkten är att man kan...
Read more

Feedback

Av Anders W Berggren, Fil Dr Feedback anses vara ett av de viktigaste instrumenten som finns när det gäller att utveckla individer, grupper, och organisationer – men används det? Bakgrund ”Feedback is a process in which information about the past or the present influences the same phenomenon in the present...
Read more

Ledarskapets ROI – av Anders W Berggren, Fil Dr

Är det lönt att investera i ledarskap?Frågan kommer upp med jämna mellanrum, och då kanske framförallt från individer som uppfattar ledarskap, till skillnad från verksamhetsstyrning, som något diffust och vars effekter de anser vara svåra att mäta.Grundfrågan är intressant, om det går att räkna på effekterna av ledarskapet i kronor och...
Read more

Extern ledarskapsutbildning – vad händer sedan?

  För oss på Sententia är det viktigt att det vi sysslar med vilar på stabil grund, t.ex. I form av vetenskaplig kunskap eller beprövad erfarenhet/”best practice”. Då en typ av uppdrag som vi på Sententia genomför är ledarutvecklingsprogram, såväl öppna som företagsanpassade, blev vi nyfikna på Christian Johanssons uppsats....
Read more

Tankar om gott ledarskap

En erfaren ledare delar med sig av sina tankar om gott ledarskap http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Newsroom/Press-releases–News/2014—8/The-key-to-good-leadership-an-interview-with-Lars-Erik-Wige/#.VAcapGP6YUP  ...
Read more