Christer Thornblad

”Att jobba med människor och att få vara del i deras personliga utveckling är det som motiverar mig mest! ”

Kontaktuppgifter:
Mobil:  0733-325577
E-post: thornblad(at)sententia.se 

Arbetslivserfarenhet
Jag har arbetat drygt 30 år i Försvarsmakten och alltid varit intresserad av människor och ledande. Som chef på olika nivåer och som lärare har jag utvecklat mina kunskaper för att de senaste 15 åren nästan enbart jobbat med lärande och ledarutveckling. Min senaste befattning var huvudlärare i ledarskap vid Markstridsskolan i Skövde. Jag har även 2 års erfarenhet som personalchef . Jag har ingått i Försvarsmaktens samtalsledarnätverk för hemkomst och krisstöd i flera år. Redan innan jag slutade i det militära har jag verkat som konsult inom ledarutveckling som en bisyssla i många år.

Utbildning
Officersutbildning med genomgången stabskurs på Försvarshögskolan och Bataljonschefskurs vid Markstridsskolan. Ledarskapslärarutbildning (KLLOK). Fackprogrammet Ledarskap vid Försvarshögskolan (1 år). UGL-handledare och Utvecklande Ledarskap (UL) samt examinator för nya handledare i bägge koncepten. Debriefingledarutbildning vid Gällöfsta och examinerad Psykotraumatolog RITS © vid SOSCON och Høgskolen i Hedmark, Norge. Samtalsledarutbildning Veileder vid Krigsskolen, Oslo. Jag har även läst kurser i psykologi (Karlstad Universitet) samt pedagogik och kommunikation för ledare (Högskolan i Skövde)

Personliga egenskaper
Jag är en person som gillar utveckling och som har ett stort personligt engagemang i de uppdrag som jag går in i. Jag tror på att skapa trygghet och öppenhet för att kunna utforska både förtjänster och brister på ett prestigelöst sätt. Jag är mån om människor och är trygg i att stödja även när någon mår dåligt eller hamnar i konflikt. Jag har nära till ett leende och skratt.

Min fritid
Jag har två ”vuxna” söner som fortfarande bor hemma halvtid hos mig. Tycker om att resa och att upptäcka nya saker och perspektiv. Försöker att hålla mig i lagom form med fysisk träning av olika slag. Gillar min bil och har fått ett återfall när det gäller motorcykel. Spelar och sjunger i ett band vilket ger massor av energi. När jag inte aktiverar mig så njuter jag gärna av att bara ta det lugnt. Sommartid hittar man mig ofta vid grillen.