Fantasi, med & utan sunt förnuft

Francisco Goya var en spansk målare som bland annat gjorde tavlan ni ser här bredvid, ”The Sleep of Reason Produces Monster” (på spanska: El sueño de la razón produce monstruos). Tavlans fulla titel är på svenska ”Fantasi övergiven av förnuftet producerar omöjliga monster: förenad med henne, hon är konstens moder och ursprunget till deras underverk.” 

Vissa av oss följde med stor frenesi agent Dale Coopers jakt på Laura Palmers mördare och de andra i Twin Peaks när serien gick i början på 90-talet. När nu den tredje säsongen gick upp på TV mötte vi agent Dale Cooper i flera versioner, där ytterligheterna är å ena sidan Dale Cooper som vi känner honom, en rättskaffens FBI-agent, och å andra sidan en mycket ondskefull mördare. Det visar sig att David Lynch, seriens upphovsman och regissör, är mycket intresserad av ett fenomen som kallas ”tulpa”. ”Tulpa” är ett begrepp bland annat inom mysticism och avser till exempel en varelse som skapas genom andliga eller mentala krafter, och moderna tillämpare använder termen för att beskriva en viljestyrd, imaginär vän som man anser vara inkännande, förnimmande och relativt autonom. Om vi låter de här båda perspektiven smälta ihop, vad får vi då?

Att vi har ett val när vi tänker om andra människor, om vi skall konstruera dem som onda eller goda, om vi skall låta det sunda förnuftet vara med eller inte när vi mejslar fram hur andra ”är” eftersom det är detta vi sedan kommer att ha som utgångspunkt för vårt eget agerande. Så vad är kontentan? Välj att tänka gott om människor, världens goda utveckling bygger på altruism.