Boktips, personlig utveckling för individer och ledare

Inom ledarutvecklingsprogrammet LiF (Ledarutveckling i Folktandvården) 2017, som var ett gemensamt program för Region Jönköping, Region Östergötland samt Region Örebro, ingick som en del att deltagarna fick välja en bok och recensera denna.

Louise Sacher, en av deltagarna från Region Jönköping, har läst boken ”Lejonagendan” av Cecilia Duberg och hennes recension kommer här, håll till godo!

 Boken är en sammanställning av åtta vetenskapligt uppbackade grundläggande förmågor. Tanken är att du med hjälp av dessa förmågor ska bli en mer framgångsrik ledare samtidigt som din fysiska och mentala hälsa stärks och du utvecklas som person. Författaren har jobbat med kända sportprofiler och fått råd av personer som Googles Director of Executive Coaching & Leadership.

Lejonagendan beskriver hur du ska börja med att sätta en intention och vad du kan göra för att nå dit och undvika sätt som splittrar din uppmärksamhet. Att lära sig att slappna av och hitta balans eller lära sig integrera det man vill ha kvar i sitt liv på ett hälsosamt sätt är nästa steg på agendan. Därpå följer reflektioner kring att skapa mål och mening. Vidare beskriver författaren hur man kan engagera tankens kraft och hur positivt tänkande leder till positivt agerande. Känslor är en kraftkälla och kommer med sann och viktig information vilket beskrivs i kapitlet om att öka din emotionella intelli-gens. Boken fortsätter att på olika sätt rama in vad man kan göra för att jobba med de resterande tre förmågorna: sänka hinder, stabilisera framgången och livet samt reflektera och fira segrar.

Överlag tycker jag att boken är motiverande och intressant. Den är dock ganska enkelt skriven och går inte in på varje rubrik på djupet utan känns relativt översiktlig. Trots detta innehåller den många tänkvärda tips och metoder att ta med sig framförallt i sitt privatliv men även som en ledare inom ett företag. Boken innehåller övningar som man behöver jobba med för att få ut så mycket som möjligt av det man just läst vilket jag inte la så mycket tid på.

Sammanfattningsvis är Lejonagendan en bra bok att kunna plocka fram och jobba med när man känner att det är dags att strukturera upp sitt liv en smula eller om man vill få små tips i rollen som ledare.